Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en/of onjuistheden in titels, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie op onze websites te allen tijde voorbehouden. Wij proberen de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Meridiaan Uitgevers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Meridiaan Uitgevers of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Meridiaan Uitgevers.